Tantra massage

Tantra “een levenswijze die het ‘hele’ leven omarmt”.

 

Een uitnodiging waarbij je mag ervaren dat alles verbonden is met alles, “de totaliteit”. Dus óók met je vitale seksuele energie, maar zich daartoe niet beperkt. Dit is waarin het “Tantrische pad” zich onderscheidt. Een levenspad van innerlijke bewustwording en persoonlijke groei, zonder sociale of religieuze moralen.

Tantra massage sessie

Is een holistische benadering, waarbij het volledige lichaam wordt aangeraakt, geraakt en gerespecteerd met inbegrip van het geslachtsdeel (indien gewenst en veilig voelt). De intieme zones zijn vaak ontkend, miskend en misbruikt of waar veel taboe, schuld en schaamte rond hangt. Deze lichaams- en ervaringsgerichte exploratie laat toe en gaat over (opnieuw) voelen, beleven, aanwezig-Zijn. Je eigen seksuele energie en waarheid ontdekken. Het biedt een “direct-in-contact-Zijnde” ervaring. Waarbij je lichaamswijsheid wordt aangewakkerd van waaruit inzichten, antwoorden en blijvende transformatie kunnen ontstaan.

 

Wat mag je verwachten?

Een Tantra massage sessie is een uitnodiging tot:

 • Je lichaam in haar “totaliteit” mogen voelen, ervan genieten, beleven, verwelkomen.
 • Alle zintuigen laten ontwaken.
 • Jouw vitale seksuele energie of levensenergie exploreren zonder doel, noch presteren.
 • Meditatief jouw lichaam verkennen en voelen.
 • Ruimte creëren voor de vaak ongekende lichamelijke gewaarwordingen.
 • Leren communiceren en aangeven wat je lichaam als fijn / niet fijn ervaart.
 • Bewuste aanraking in openheid ontvangen zonder terug geven of nemen.
 • Nieuwe ervaringen, gevoeligheden, seksuele- en andere energiestromen laten ontluiken.
 • Beperkende overtuigingen, blokkades, pijnen ontdekken – herkennen en erin leren ademen.
 • Aanwezig “Zijn” bij wat ontstaat en mogen ontspannen.
 • Een ontdekkingsreis in jezelf.

De kracht van aanraken zit in “de eenvoud”.

Het lichaam wordt beroerd op een spontane en natuurlijke manier. Je ontwikkelt een nieuwe relatie met jezelf, je seksualiteit, je problematiek, je gehele persoonlijkheid en bewustzijn. Er ontstaan andere attitudes die van blijvende aard zijn, door het doorleven van je eigen “Voel-Ervaar-Bewustzijnsproces” waaruit er een meer bevrijde, zelfzekere, blije, verbonden “jij” ontstaat.

Het werken met “seksuele energie” verhoogt je levensvreugde.

Je leert jezelf kennen op een dieper niveau. Het werkt bevrijdend om je (seksuele) “zelf” helemaal te mogen ervaren zonder remmingen. Het is ook bijzonder én vaak een nieuwe ervaring om jezelf in je seksuele stroom te voelen, zonder dat je doelgericht met seks bezig bent. Een opengebloeide seksualiteit is een bron van liefde, rust, vrede en gezondheid.
Op een natuurlijke manier “heelt” het de kwetsuren van de mannelijke en vrouwelijke intimiteit.

Elke sessie is een uniek gebeuren.

Het gaat steeds over je opnieuw openstellen voor wat er in “het moment” ontstaat. Afgestemd op jouw behoefte, verlangens, thema, grenzen en wat ontstaat en zich aandient vanuit het ritme van jouw lichaam.

Tantra massage kent veel invullingen.

Ter verduidelijking en om misverstanden te voorkomen:

 • De aanrakingen zijn éénrichting d.w.z. ik raak jou aan, jij als cliënt ontvangt.
 • Er is geen seksuele interactie tussen gever en ontvanger!
 • Het gaat over aanwezig zijn IN je lichaam en BIJ je EIGEN lichaam blijven, incl. je seksualiteit.
 • Zonder erotisch doel of happy-ending.

 

Werkwijze

Een Tantra massage sessie is een combinatie van gesprek en tantra massage.
Het is een middel / vorm waarin verschillende werkwijzen worden toegepast en een afgestemde intuïtie de leidraad is. Gegeven binnen een welbepaald en bewaakt kader. Dit draagt bij tot het creëren van een veilige en vertrouwelijke ruimte – essentieel om deze innerlijke reis “in overgave” aan te gaan.

Tijdens een Tantra massage sessie zijn we beiden naakt (indien dit ok voelt). Dit schept een natuurlijke en gelijkwaardige verhouding. Zonder het doel een stimulans te zijn tot externe prikkel!

Een Tantra massage sessie vormt “de basis” van Sexual healing / seksuologisch lichaamswerk.

Deze massage vloeit als het ware op een natuurlijke manier over naar dit subtieler en meer gerichter lichaamswerk. Een waardevolle stap om dieper lichaamsgericht te gaan werken rond thema’s als; pijn bij penetratie (vaginisme), erectie- en ejaculatie stoornissen, misbruik, angst voor intimiteit en seksualiteit, grenzen,…
Dergelijke sessies vervangen geen psychologische- of medische behandeling.

 

Hoe ziet een Tantra massage sessie eruit?

Bij een eerste sessie starten we met een intake gesprek (éénmalig ) om inzicht te krijgen in jouw verlangens, behoeften, grenzen, eventuele seksuele geschiedenis, levensthematieken en issues,… Dit gesprek laat toe de verdere sessie en massage aan jouw persoonlijk behoefte aan te passen. Het ‘welbepaald en bewaakt’ kader, de regels en grenzen van een sessie worden verder toegelicht.

Opbouw van een sessie

• Kort gesprek
• Douchen vóór
• Begin ritueel
• Tantramassage:

> zachte en (waar nodig) stevige aanrakingen
> zonder en met warme olie
> bekkengebied
> g
eslachtsdelen (indien gewenst en veilig voelt)

• Integratie moment
• Douchen na
• Kort gesprek nadien

 

Algemene informatie

 

Voor wie?

Vrouwen, mannen en koppels (ongeacht gender) die hun innerlijk bewustzijn en persoonlijke groei wensen te verruimen. Meer bevrijdende, ontspannen en verbindende seksualiteit en intimiteit wensen te ervaren.

 

Tarieven en Duur

Voor individuele sessies

 Eerste afspraak start steeds met een vrijblijvend intake gesprek pas daarna kan een tantra massage gereserveerd worden.
  Een intake gesprek duurt minimum 1.00 uur tot maximum 1.30 uur tarief 75€ 
  Indien langer dan aangegeven tijdsduur, wordt het tarief per 15 min aangerekend (15€ per / 15 min)
  Wanneer door omstandigheden en na overleg met mij,  kan het intake gesprek en tantra massage gecombineerd worden.

 

Na intake gesprek
Tantra massage sessie duurt  minimum 3.00 uur tarief 250€  (incl. een kort vóór en na gesprek) 
   Indien langer dan aangegeven tijdsduur, wordt het tarief per 15 min aangerekend (20€ per / 15 min.)

• Prijs voor bedrijven is 300€ voor tantra massage sessie / eerste afspraak 95€ voor intake gesprek

Je betaalt cash bij aanvang van de sessie (geen overschrijvingen of  bankcontact).

*   Eerste afspraak is steeds een vrijblijvend intake gesprek!
De ervaring leerde me dat een apart en vooraf  intake gesprek noodzakelijk is voor een optimale voorbereiding.
Daaruit ontstond de aangepaste formule.

 

Wanneer kan ik een tantra massage sessie ontvangen?

De sessies worden overdag gegeven van dinsdag tot vrijdag, vanaf 11.00 uur tot ten laatste 16.00 uur (startuur v/e sessie)
Per uitzondering kan s’avonds tot ten laatste 19.00 uur (startuur v/e sessie) meerprijs + 50€ per sessie.

Vóór het reserveren van een afspraak is een kort telefonische contact noodzakelijk.
Best bereikbaar van dinsdag tot vrijdag tussen 20.00 uur en 21.00 uur of laat een boodschap na.
Hou rekening met een reservatie tijd.

 

Heb je nog vragen of wens je meer info?

Contacteer me gerust via mail kathleen@kaliyoma.be of telefonisch 0468 209 253.
Omwille van je privacy bescherming beantwoord ik geen persoonlijke (problematiek) vragen per mail. Het is beter me hiervoor telefonisch te contacteren.

Dank voor je interesse en welkom!

Kathleen De Baere, bezielster van Kaliyoma

Kaliyoma

Into Your Wild Pure Nature

Tantra   –   Massage   –   Workshop
Lichaamsgericht Therapeut
Intimiteit Coaching
Sexual Healing
Meditatie

Blijf op de hoogte van onze activiteiten